XP-R / LuleBotics

XP-R (Experimentell robotik) är en förening för de som vill tävla i robotik, med inriktning mot den årliga tävlingen på Umeå Universitet:
http://tekniskfysik.se/student/robottavlingen/

Föreningen arbetar under XP-EL och institutionen SRT på Luleå Universitet.
Första årsmötet ägde rum 2017.

Artiklar 2017

Segervissa studenter tävlar i robotik, ltu.se

Glada vinnare i robotiktävling

Kontakt:

Instagram, Lulebotics

För generell kontakt med föreningen:
lulebotics@gmail.com

Styrelse:

Post Namn Kontakt
Ordförande Robert Hedman robert@lulebotics.se +46 (0)707829432
Kassör Emmelie Hellström emmelie@lulebotics.se
Vice Ordförande Viktor Kassimir  
Övriga Ledamoter Johan Carlstedt  
  Stephanie Wooters  
  Olov Sehlin  

 

Filmer:

https://www.youtube.com/watch?v=PDvUO-d0JGk

https://www.youtube.com/watch?v=hB2FjGwzFso

https://www.youtube.com/watch?v=ym_ZVwy9VUY

https://www.youtube.com/watch?v=Pp2vMEyasPM

https://www.youtube.com/watch?v=jrDv_-xh5qs

 

 

Hemsidan skapad mha denna sida.